Shenzhen 2011 logo


Shenzhen 2011 Summer Universiade logo

The 2011 Summer Universiade, the XXVI Summer Universiade, was hosted in Shenzhen, Guangdong, China.


Previous:

Guangzhou 2010 logo

Next:

Melbourne Cup logo

You may also like